Tentoonstellingen

De schoonheid van de beweging – ritmische gewaarwordingsvormen

Een kunstzinnige en concrete blik op de verheffende, cultuurbevorderende en heilzame waarde van schoonheid en esthetiek in de beweging.

De tentoonstelling omvat talrijke prachtige foto’s met zeer esthetisch vormgegeven yogabewegingen. De bewegingen spreken het gewaarwordingsleven heilzaam en verheffend aan. De houdingen worden gedemonstreerd door Heinz Grill die een zeer kunstzinnig-esthetische scholingsweg in het leven bracht. Een weg waarbij concrete spirituele gedachten omgezet worden in de beweging en reële gewaarwordingen op het vlak van het zielsleven gecreëerd worden. De beweging wordt zo tot een kunstzinnige uitdrukking van een bepaald idee en diepere gewaarwording.