Aurum boeken

Uitgeverij Aurum

Yogaboeken - Spirituele en geesteswetenschappelijke boeken

Literatuur ter bevordering van het inhoudelijk vormgeven van het sociale leven

Heinz Grill

De zielsdimensie van de yoga

Tweede volledig herwerkte en zeer uitgebreide druk

Dit boek is voor iedere yoga-beoefenaar, gelijk welke stijl hij beoefent, geschikt. De auteur reikt inhouden en gedachten aan waarmee de yogahoudingen bewust vormgegeven kunnen worden. Door de houdingen vanuit gedachten vorm te geven worden nieuwe zielskwaliteiten en gewaarwordingen ontwikkeld, die dan kunstzinnig tot uitdrukking gebracht worden.

In het boek worden de basis yogahoudingen en ook gevorderde oefeningen uitvoerig behandeld. Naast de praktische uitvoering wordt de zin en de inhoudelijke betekenis beschreven. Het boek bevat veel foto’s. In de demonstraties worden de gedachten esthetisch tot uitdrukking gebracht

Uit de inhoud
– De inhoudelijke vormgeving van het leven – het anahata-cakra
– De ontwikkeling van wijdte – het manipura-cakra
– De openheid door voorstellingsontwikkeling, losmaking en nieuw begin – het vissudha cakra
– Het water en de zich verzamelende beweging – het svadhisthana cakra
– De ontwikkeling van een projectievrije bewustzijnskracht – het ajna cakra
– Het bevorderen van de oervormende kracht en ontwikkeling vastberadenheid – het muladhara cakra
– De ontwikkeling van een volledige lichaamsvrijheid – het sahasrara cakra

Heinz Grill

Het gezond houden van het borstkasorganisme

Dit yogaboek reikt levendig en aanschouwelijk verruimende gedachten en oefeningen aan om de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme, zoals hartziektes, longziektes en borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom te voorkomen.

De auteur beschrijft de samenhangen tussen het bewustzijnsleven, de levenskrachten en de de fysieke omstandigheden. Hierbij wordt verduidelijkt hoe de eigen bewustzijnsactiviteit en relatievorming heilzame en doorwarmende mogelijkheden voor het borstkasorganisme in zich draagt.

‘De vraag naar het ontwikkelen van een innerlijk midden, de eigen productieve bewustzijnsmogelijkheden en een heilzame licht- en warmtevorming moeten ons doorheen dit boek begeleiden’ Heinz Grill

Het boek bevat veel praktische yoga-oefeningen, inhouden omtrent de oefeningen en aanwijzingen om in de yogapraktijk het bewustzijnsleven zinvol te leren activeren en verlevendigen. Door deze levendige bewustzijnsactivering en het ontwikkelen van verbindende gewaarwordingen wordt de borstwervelkolom terug vrijer en dynamischer en wordt er een eigen innerlijk midden of centrum ontwikkeld in het sociale leven.

Een rode draad doorheen het boek is het belang van een zinvolle logische gedachtevorming of een inhoudelijk vormgeven en het van daaruit ontwikkelen van hartsnabije gewaarwordingen en actieve gevoelsverbindingen tegenover de verschillende aspecten van het sociale leven.

Heinz Grill

Opvoeding en zelfopvoeding

In dit fris ogende en boeiende boek neemt Heinz Grill de lezer op een levendige wijze mee langs de innerlijke ontwikkelingsweg van kleuters, kinderen en jongeren. Dit boek is geschikt voor ouders, opvoeders, leerkrachten, therapeuten, maar ook voor yogaleraars gezien er ook een hoofdstuk besteed wordt aan yogahoudingen ingedeeld volgens de verschillende leeftijdsfasen.

De auteur wekt een omvattend begrip en realistisch gevoel op omtrent deze levensperiodes die de kinderen doorlopen. Iedere levensfase vraagt van de volwassene een andere relatiebasis of positie en ook bepaalde kwaliteiten.

Er wordt ook aandacht besteed aan enkele hedendaagse problemen zoals concentratiestoornissen, zenuw-overbelasting en houdingsproblemen. Maar ook de heden ten dage sterk verspreide persoonlijkheids- en wilszwakte die haar wortels in onze consumptiemaatschappij vindt.

Het boek bevat verder enkele extra’s over onder andere:
Yoga-houdingen ter ondersteuning van de opvoeding!
– De dood van kinderen
– Het liegen
– Indigokinderen